بوتيمار !

شعر امروز مازندران

سبز دیار (۱۸):

باران !!               خدا؟!!                              کشتی نوح ، حرکت !!                                                                            من جفتم را پیدانکردم!!!!!!!!   جوادصابر(آمل)     شکستی باز هم  من را شکستی بلورینی  و آهن ... ادامه مطلب
/ 94 نظر / 51 بازدید
اسفند 91
2 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
دی 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
3 پست
آذر 82
4 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
4 پست
شهریور 82
3 پست
مرداد 82
1 پست
تیر 82
4 پست
خرداد 82
4 پست
اسفند 81
3 پست
آذر 81
1 پست